Jelentkezés, osztályfokok, felvételi, be- illetve átiratkozás

Jelentkezés a 2021/2022-es tanévben induló első osztályba

1. Tájékoztató estek

Iskolánk január és február hónapban felvételi tájékoztató esteket szervez az érdeklődő családok számára. A beszélgetések alatt a szülők tájékoztatást kapnak a Waldorf-pedagógiáról, megismerhetik az elsős osztálytanítót és iskolánk életét.

A jelenlegi helyzetben a tájékoztató esteket online formában tartjuk meg 18:00-19:00 óra között az alábbi pénteki napokon:

  • 2021. 01. 22.
  • 2021. 02. 05.
  • 2021. 02. 12.

A tájékoztatóra jelentkezni a következő kérdőívet kitöltésével lehet: https://forms.gle/iC7jP5pqcGJip8ta7

2. Jelentkezés

Iskolánk első osztályába a jelentkezés elektronikus és hagyományos (papír) formában történik. A jelentkezési lap letölthető szerkeszthető és nyomtatható (pdf) formátumban is, ez utóbbit a kézírásos kitöltéshez lehet használni.

A jelentkezési lapra a gyermek és a szülők adatait kell beírni, míg a szempontok a jelentkezéshez dokumentumban egy kérdéssor található a jelentkező gyermek megismeréséhez. Mindkét jelentkezési mód esetén kérjük, hogy a gyerekekről fényképet is küldjenek.

  • Elektronikus jelentkezés: titkarsag@veresiwaldorfiskola.hu
  • Hagyományos (papír) jelentkezés: Veresegyházi Életfa Waldorf Általános Iskola és AMI (Veresegyház, 2112, Sportföld u. 1.) A jelenlegi helyzetben a jelentkezési lapokat a titkárság telefonszámának hívása után tudjuk a kapuban átvenni (+36 30 682 9216). A postai küldésnél kérjük, figyeljenek a beérkezési határidőre.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2021. február 22. (hétfő).

3. A kérdéssorra adott részletes válaszok segítségével az osztálytanító (Lévai Beáta) elkezdi az ismerkedést a gyerekekkel.

Az osztálytanító a gyerekleírásokat nagy gondossággal és figyelemmel tanulmányozza, és a szülők által leírt információkat tapintattal, bizalmasan kezeli. A leírások segítenek számára képet alkotni a gyermekről, fejlődéséről és személyiségéről.

4. Az osztálytanító (Lévai Beáta) megismerkedik a gyerekekkel (március)

Az osztálytanító és a Pedagógus Kollégium néhány tagja megismerkedik a jelentkező gyerekekkel. A játékos foglalkozást az osztálytanító vezeti, amely során sok mozgással egy mesét játszanak el a gyerekek. Ezen a foglalkozáson a játékos feladatok segítségével igyekszünk választ kapni arra, hogy kialakultak-e a gyerekeknél azok a testi, lelki és szociális adottságok, melyek az iskolába lépéshez szükségesek.

Ennek a játéknak a pontos formáját a járványügyi helyzet még befolyásolja. A jelentkezési lapot elküldőknek pontos formájáról e-mailt fogunk kiküldeni. (Az eddigi felvételi során délután, egyénileg vagy kis csoportokban ismerkedett meg a tanító a gyerekekkel.)

5. Az osztálytanító megismerkedik a szülőkkel (március)

Ebben az időszakban az osztálytanító megismerkedik a szülőkkel is. Javasoljuk, hogy ezen a beszélgetésen mindkét szülő vegyen részt. A közös beszélgetés célja, hogy a szülők pontosabb képet alkossanak az iskolánkban folyó pedagógiai munkáról, megismerkedjenek az osztálytanítóval és felmerülő kérdéseikre választ kapjanak. Fontos megtapasztaljuk azt is, hogy a szülők kellő nyitottsággal vannak a Waldorf-pedagógia iránt, és az együttműködési szándék is megvan a közösség életünkhöz való kapcsolódáshoz.

6. A szülők megismerkednek a fenntartó Egyesület képviselőivel (március)

Az osztálytanító mellett a szülők az iskolát fenntartó Életfa Gyermekeinkért Egyesület képviselőivel is megismerkednek, betekintést nyerhetnek a szülők szerepére az iskolánkban.

7. Döntés a felvételről vagy elutasításról

Iskolánk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Az osztálytanító a Pedagógus Kollégium támogatásával a gyerekleírások, a szülőkkel folytatott beszélgetések és a gyerekekkel folytatott ismerkedő játék alapján, a Waldorf-pedagógia szempontjai mentén állítja össze az osztályát.

A jelentkező gyermekek felvételéről vagy elutasításáról a Pedagógus Konferencia dönt.

8. Szülők értesítése a felvételi folyamat eredményéről (felvétel/elutasítás)

A szülőket április 5-én (hétfőn) a jelentkezési adatlapon megadott e-mail címben értesítjük.

9. Beiratkozás

A 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint az iskolai beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16. (csütörtök-péntek).


Átjelentkezés a 2020/2021 tanévre

Iskolánk szeretettel vár gyermekeket a 2020/2021-as tanév osztályaiba a szabad helyeink függvényében.

Nagy öröm számunkra, hogy 2020. szeptemberétől 8 osztállyal működik iskolánk. A 3., 5., 6. osztályok még kis létszámmal működnek, ezért elsősorban ide várunk a jelentkezőket. Honlapunkról tájékozódhatnak a Waldorf pedagógiáról, iskolánk működéséről, valamint letölthetőek a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk

A jelentkezési lap letölthető szerkeszthető és nyomtatható (pdf) formátumban is, ez utóbbit a kézírásos kitöltéshez lehet használni.

Jelentkezési lap: ide a gyermek és a szülők adatait kell beírni.
Szempontok a jelentkezéshez: ez egy kérdéssor a gyermek részletes jellemzéséhez, amit a szülőknek kell elkészíteniük, és a jelentkezési laphoz csatolniuk. Nem csak az első, hanem a magasabb osztályfokokra jelentkező gyermekekről is szükséges megírni!

A kitöltött jelentkezési lap és a gyermekről készült jellemzés leadható személyesen az iskola titkárságán ügyfélfogadási időben, vagy elküldhető e-mailben.

Az év közben átiratkozni szándékozó gyermekek szüleivel történő beszélgetések után néhány hetes hospitálásra várjuk a gyermeket, mely időszakban képet kaphatunk arról, be tud-e illeszkedni az új környezetbe, át tudjuk-e venni őt előző iskolájából.

Ezt követően már csak adminisztrációs lépések vannak hátra.

A leendő első osztályba jelentkezés általános forgatókönyve: a jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk. A tavaszi felvételi pontos időpontjával együtt a jelentkezési határidő is meghatározásra és kihirdetésre kerül január hónapban. Beiratkozásra a következő általában április folyamán kerül sor, az Oktatási Hivatal által meghatározott időben, napokon (amit megjelenésekor publikálunk).

Érdeklődni Csányi Patrícia iskolatitkárnál lehet az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 28 630 783
Mobil: +36 30 682 9216
E-mail: titkarsag@veresiwaldorfiskola.hu

A jelentkezési lap letölthető szerkeszthető és nyomtatható (pdf) formátumban is, ez utóbbit a kézírásos kitöltéshez lehet használni.

Jelentkezési lap: ide a gyermek és a szülők adatait kell beírni.
Szempontok a jelentkezéshez: ez egy kérdéssor a gyermek részletes jellemzéséhez, amit a szülőknek kell elkészíteniük, és a jelentkezési laphoz csatolniuk.

A kitöltött jelentkezési lap és a gyermekről készült jellemzés leadható személyesen az iskola titkárságán ügyfélfogadási időben, vagy elküldhető e-mailben.