A Veresegyházi Életfa Waldorf iskoláról

A 2020/21-es tanévben - az iskola történetében először - elsőtől-nyolcadikig minden évfolyamunk van.

Magyarországi Waldorf mozgalom

A két világháború között Dr Göllner Mária kezdeményezésére Magyarországon nyílt meg az egyik első „külföldi” Waldorf-iskola: a Kissvábhegyi Waldorf Iskola és Internátus 1926 és 1933 között az első hazai kéttannyelvű, koedukált, óvodával egybekötött magániskolaként működött.

A második világháborút követően az alternatív gyakorlatot folytató iskolák közül a Pesthidegkúti Waldorf Iskola 1989-es indulásával Közép-Kelet-Európában és Magyarországon elsőnek törte meg – civil kezdeményezésre – az állam általános iskolai oktatási-nevelési monopóliumát.

A Waldorf-óvodák, iskolák és képzések – az egyházi intézményeken kívül – a legnagyobb intézményszámmal, gyermek- és pedagóguslétszámmal rendelkező, nem állami, nem önkormányzati köznevelési hálózatot alkotják hazánkban.

A Waldorf-pedagógia az egyetlen reformpedagógiai irányzat, mely az utóbbi két évtizedben országos hálózatot alakított ki Magyarországon saját tanárképzésekkel és szakmai szolgáltató intézettel (Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet).

A hálózatot – civil egyesületként – a Magyar Waldorf Szövetség fogja össze. A Szövetség a tavalyi év során az új Nemzeti Alaptanterv alapján megújította a Waldorf-iskolák Kerettantervét, a Waldorf-Óvodapedagógiai Programot, valamint létrehozta saját pedagógiai szolgáltató intézményét.

Hazánkban ma 32 településen működik Waldorf óvoda és 24 településen Waldorf iskola. Budapesten 4, Solymáron 2 képző intézmény segíti a pedagógusok felkészülését és továbbképzését.

Veresegyházon általános iskola - a Veresegyházi Waldorf Iskola - működik, amely folyamatosan várja a jelentkezőket - akár év közben is.

"Minden gyermek minden életkorban hoz valamit a világba az isteni birodalomból."

"Amit a nevelés és oktatás során átadunk, az a fejlődő ember és individuális adottságainak megismeréséből származó tapasztalatból fakadjon!"

Rudolf Steiner