Veresegyházi Waldorf iskola - jelentkezés és dokumentumok

Jelentkezés, igénylések

Jelentkezési lap (pdf)
Szempontok a jelentkezéshez (pdf)

Jelentkezési lap (xlsx)
Szempontok a jelentkezéshez (doc)

Jelentkezési lap: ide a gyermek és a szülők adatait kell beírni.

Szempontok a jelentkezéshez: ez egy kérdéssor a gyermek részletes jellemzéséhez, amit a szülőknek kell elkészíteniük, és a jelentkezési laphoz csatolniuk.

A kitöltött jelentkezési lap és a gyermekről készült jellemzés leadható személyesen az iskola titkárságán ügyfélfogadási időben, vagy elküldhető e-mailben.

Tanulószoba igénylés (pdf)
Napközi igénylés (pdf)

Az iskola működési dokumentumai

Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Waldorf tanterv

A Magyar Waldorf-iskolák kerettanterve
Pedagógiai program (Helyi tanterv)